פאַרבינדן מיט אונדז

אמת פאַרברעכן

א מענטש איז ארעסטירט געווארן פאר'ן טענה'ן אז ער האט גענומען א אפגעשניטן פוס פון א קראך פלאץ און עס געגעסן

א לאקאלע קאליפארניע נייעס סטאנציע האט געמאלדן שפּעט פארגאנגענעם חודש אז א מאן איז פארהאלטן געווארן אין ארעסט פאר'ן אללעדזש האט גענומען...

הודעות